στο Manhattan - Νέα Υόρκη

στο Manhattan
'new york cityscape, tourism concept photograph' - Νέα Υόρκη
'new york cityscape, tourism concept photograph' upthebanner / Shutterstock